onsdag 17 juli 2013

SSB/A på RC Magnum

Idag var det RC Magnum som fick SSB/A. Det här är en större kanal än LeTigre och nu bör SSB/A börja att orsaka problem för de som har gamla viewers. Har testat knepet med att byta skin och kläder på regioner som inte har SSB/A för att sedan göra en tp till SSB/A-aktiv region. Med det här knepet rezzar avatar helt ok. Byten av skin på en SSB/A-aktiv region kan fungera men ger ändå ett felmeddelande.

Ett första besök med ny avatar på SSB/A-aktiv region ger alltid enbart moln. "Svensk" region som berörs av detta är Legolas.13.07.15.278606
 • This is the server side appearance project
 • Scheduled 2013-07-17 for RC Magnum
 • New Features
 • Enabled server side appearance.
 • Added a new capability, UpdateAgentAppearance, which is used to request a server side bake.
 • Deprecated and removed the ability of connected viewers to upload baked textures via the UploadBakedTexture capability and via AssetUploadRequest.
 • Client side baked textures are no longer shared with other connected agents, so the functionality was removed.
 • Viewers that do not support server side baking will fail to display avatars correctly.
 • Added IncrementCofVersion capability, which allows the viewer to request an increment to the cof_version without changing the contents of the current outfit folder.
 • This is intended as a signal to the server side bake system when an item contained by an object in the current outfit folder is modified without any changes to the container.
 • The response to a successful request to the capability includes the current outfit folder version, which could be used for synchronization and verification.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar