måndag 8 juli 2013

Har jag missuppfattat?

Det finns många teorier om vad som orsakar lag eller dålig rez i Second Life. Mina egna tester med olika inställningar på olika datorer, olika operativsystem och olika uppkopplingar har gett mig en egen bild av vad som påverkar mycket eller lite. Jag tycker också att ord som "lag" och "dåligt rezande" används lite fel och ibland verkar betyda samma sak - så är det inte för mig. Rez är hur saker byggs upp, hur lång tid det tar innan allt har fått sina former, sina rätta texturer och skärpa. Lag är när FPS-värdet blir för lågt eller när din avatar hackar sig fram. Vilket FPS-värde en enskild dator har påverkas inte så mycket av Linden Labs servrar utan är mer kopplat till vilken hårdvara du har och vilka inställningar du använder. Rez-tider påverkas av din uppkoppling och av andra användares datorer mer än av Lindens servrar men med nya SSB/A kommer inverkan från olika användares datorer att minska. Linden Labs servrar får jobba på ett annat sätt och kanske får vi med det mindre problem med gråa suddiga avatarer. Lindens servrar har ett fel de rår för och det är konstiga övergångar från en region till en annan, ( sim-crossing ), men det har blivit bättre och man jobbar med problemet. "Lag" styrs alltså till stor del av hur snabbt din dator kan arbeta, ( räkna och skicka data internt ) - "Rez" påverkas till stor del av hur snabbt din uppkoppling är, d.v.s hur snabbt din dator kan skicka och ta emot data externt. "Lag" minskas om din dator har stark processor, bra grafikkort, tillräckligt med snabbt minne. " Rez" minskas om du kan jobba effektivt med cache, ( SSD gör skillnad), och har en snabb uppkoppling.

Det snackas väldigt mycket om hur inställningen på draw påverkar flytet men jag tycker inte alltid det stämmer. Används rätt hårdvara och en bra uppkoppling så märks det inte så stor skillnad om inställningen på draw är 128 eller 256, med några undantag. På riktigt svaga datorer kan draw göra stor skillnad, speciellt om den körs ihop med en långsam uppkoppling. Idag kan också en sänkning av draw vara nödvändigt om en plats med många avatarer besöks, som t.ex. vid olika event men det kanske kommer att ändras.

Lindens nya system för avatar baking kommer att flytta arbete från användarens dator till de egna servrarna. Gråa avatarer beror ofta på att en dator är för svag, inte nödvändigtvis den du själv använder utan den som hör till den avatar som inte vill visa sig riktigt. Det är idag olika användares datorer som ska "baka ihop" en avatar men med nya systemet kommer Lindens servrar att sköta "ihopslagningen" av skin, olika lager och en del kläder. Om inga ändringar utförs på en avatars utseende kommer Lindens nya system att minska antalet långvariga gråa avatarer. Vi kommer troligtvis att uppleva kortare rez-tider även utan att behöva dra ned draw-distance.

Lindens andra nyhet, materials, höjer kraven för hårdvara. SSB/A underlättar för svaga datorer men när materials används äts nog den förbättringen upp. Materials kräver lite högre grafik-mode och även om Linden nu sett till att det fungerar utan att ultra-mode med skuggor används kommer det att ta mer kraft från din dator.

När avancerat ljus och skuggor blandas in märks det också vilken stor skillnad olika inställningar gör. En sak som det sällan pratas om är upplösningen på skärmen. Körs Second Life i fullskärm på en skärm med upplösningen 1920*1080 tar den mer än dubbelt så mycket kraft från hårdvaran än när upplösningen är 1280*720 . Det här betyder att det ofta hjälper mer att minska upplösning, ( inställning eller mindre fönster),  än att dra ned draw om FPS ska höjas. Rez-tid påverkas lite av att upplösningen minskas. 

Om nu fler kommer att kliva djupare in i vad Second Life egentligen kan erbjuda kommer förståelsen för hur olika grafikinställningar påverkar att bli viktigare. När det gäller skuggor finns det flera nivåer och mest krävande är när projectors är aktiverat. Projectors är förenklat "skuggor i skuggorna", d.v.s. i skuggan från t.ex. solen kan en skugga från en närliggande ljuskälla synas. Det här med effekter från flera ljuskällor förstörs ofta av facelights och felaktigt använda "stämningsljus". Projectors är en av de saker som verkligen sätter din egen hårdvara på prov. 

På bilden nedan, syns just skuggan från min avatar i skuggan från annan ljuskälla. ( Klicka på bild för att förstora )


Visst har det betydelse hur Linden Lab sköter sig när det gäller "lag" och "rez" men glöm inte att det beror väldigt mycket på hur varje användare "sköter sig" och på hur en miljö har byggts. Idag tycker jag att det gnälls för mycket på Linden Lab - det stora felet de gjort är att ge användarna stor frihet vilket då också kräver att användaren vet vad den gör och hur den påverkar systemet. Nu kanske någon tycker att det blir för krångligt att använda Second Life om man hela tiden måste lära sig nytt, lära om och uppdatera sin hårdvara men det är en annan diskussion.

På sidan http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Lighting-and-shadows/ta-p/997819 i Knowledge Base finns information om ljus och skuggor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar