tisdag 25 juni 2013

30 minuter med "nya" Philip Rosedale

Emcee Widget intervjuar Philip Rosedale. 21 juni 2013


F.d. Philip Linden har en ny avatar och finns numera i Second Life som Philip Rosedale. Philip som var med och startade Second Life har numera inget att göra med världen där eller företaget som driver Second Life.Philip jobbar just nu med en ny värld, High Fidelity, men det verkar också som han undersöker andra världar. Han finns bl.a. på Cloud Party.

Intressant är att han tar upp det sätt som en del OpenSim-världar är uppbyggda. Lösningen med att låna datorkraft från användarna är något som Philip tror på precis som öppna lösningar. Det är extra intressant eftersom Second Life just nu utvecklas mot mer jobb för speciella servrar ( SSA/SSB)  och allt mer kod som skyddas. 

Med de tankar som Philip har är det inte så förvånande att han nu inte längre är med i arbetet hur Second Lifes ska utvecklas. Framtiden får visa vilken inriktning som är den rätta, är det Philips mer öppna metod eller Rod Humbles och Linden Labs väg att stänga till mer och mer.

http://www.burn2.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar